W bieżącym roku nastąpił dalszy ciąg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Większość zaplanowanych zadań dotyczy dalszego doposażenia placów zabaw oraz zakupu elementów oświetlenia ulicznego.

W tym roku doposażono place zabaw w sołectwach: Witówko, Narty, Brajniki, Szuć, Lipniki, Małszewo, Jedwabno (park), Jedwabno (ul.Odrodzenia). Zakupiony sprzęt jest nie tylko kolorowy, ale i bezpieczny. Urządzenia posiadają certyfikaty i atesty. Z zakupionego wyposażenia korzystają nie tylko najmłodsi, lecz także dorośli. Taka sytuacja ma miejsce w Witówku, gdzie zakupiono na początek cztery urządzenia sprawnościowe (siłownia napowietrzna) oraz urządzenia dla dzieci. Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca aktualne urządzenia na wspomnianych placach zabaw.