rodzina 500+

Informujemy, iż realizację programu ,,Rodzina 500 plus? w naszej gminie rozpoczęto 1 kwietnia 2016 r.

Do 19 kwietnia 2016 roku wpłynęło 198 wniosków, podpisano 25 decyzji, które wydawane są sukcesywnie, kolejne są w przygotowaniu. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu dla mieszkańców gminy Jedwabno jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul. 1-go Maja 63. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 6.

Pierwsza wypłata świadczeń planowana jest na dzień 26 kwietnia 2016 roku.

                                                                                                         Agnieszka Skwiot

                                                                                                        Kierownik GOPS