Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, podczas sobotnich spotkań w roku 2015/2016 wykonywały różne prace mające na celu szlifowanie zdolności artystycznych. Powstały między innymi: realizacje fantazyjnych przestrzennych domków z kartonowych pudeł ? od projektu do bryły, balonowe rzeźby w technice papier mache ? od projektu do bryły, prace malarskie i rysunkowe z wyobraźni i z natury, wzory własnoręcznie nanoszone na koszulki, wiosenne kwiaty z bibuły , dekoracje z masy solnej. Efekty prac dzieci można podziwiać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie w pracowni plastycznej na poddaszu.
Zajęcia plastyczne prowadziła instruktor Katarzyna Wolicka-Kozak.