Zaproszenie do składania ofert na Modernizację lokalu świetlicy wiejskiej w Witowie, w ramach projektu pt.: ?Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie?, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader

1) przedmiar

2) pełny tekst zaproszenia