Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację programu ? Rodzina 500 plus? dla mieszkańców gminy Jedwabno będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul. 1 Maja 63 tel. 89 621 36 31

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Ustawa ta wprowadza w życie program ?Rodzina 500 plus?, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jednocześnie informujemy, że 18 lutego 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 19 lutego 2016 r., poz. 214). Rozporządzenie to określa m.in. wzór wniosku oraz załączników do niego.

Zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia br.

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. Wnioski złożone po 10 czerwca 2016 r. będą zrealizowane ze spłatą do końca lipca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Jedwabno o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 30 czerwca br.) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu Poniżej zamieszczamy:

– aktywny formularz wniosku oraz załączników do niego;
– wydany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Podręcznik dla samorządów Rodzina 500 plus”.

Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/#Dla_kogo?