W związku z aktualizacją zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 Puszczy i Ostoi Napiwodzko – Ramuckiej Wójt Gminy Jedwabno organizuje spotkanie dla osób zainteresowanych wniesieniem wniosków i uwag do wprowadzanych zmian. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie (sala-parter).

Załączniki:
1 2 3 4

 

Odnośniki:
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-20-marca-2015-r
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-olsztynie-z-dnia-23-lutego-2015-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-poz-735