XIV Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego