?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach turystycznych

Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego”

– koszt realizacji projektu wynosi ponad 4mln zł

Inwestycja, która rozpoczęła się w maju tego roku, będzie jedną z największych zadań realizowanych na terenie gminy. Samorządowcy na ten cel pozyskali ponad 2, 5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina Jedwabno jest jedną z dziewięciu gmin, które złożyły wnioski w tegorocznym konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę dofinansowania podpisano 8 września w siedzibie funduszu.

Dzięki wsparciu z Unii powstaną cztery przepompownie, a także wybudowane zostanie ponad 7,5 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja, której koniec zaplanowano na połowę 2013 roku, oprócz neutralizacji ścieków bytowych z gospodarstw domowych, ośrodka wypoczynkowego i domków letniskowych, czyli ochrony zlewni jezior Brajnickiego i Świętajno, pozwoli osiągnąć kolejny istotny cel projektu – mianowicie zapewnić mieszkańcom i turystom dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości oraz zniwelowania ryzyka jej skażenia. Cała inwestycja, niewątpliwie przyczyni się również do ochrony pokładów wodonośnych, oraz głównego zbiornika wód podziemnych Omulew.

tekst: Grzegorz Siemieniuk, Sławomir Kowalczyk

Fot. Grzegorz Siemieniuk/Kamil Zembrzuski

Link do filmu z podpisania umowy dofinasowania modernizacji gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Jedwabno.