ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy na 2 wiatach integracyjnych w miejscowości Kot, dz. nr 134/1.

 Całość ogłoszenia w załączniku:

Ogłoszenie

Umowa

Aktualizacja:

Informacja (13.09.2011 )