Wójt Gminy Jedwabno informuję, iż poniższe zaplanowane daty odbiorów odpadów komunalnych zostają przeniesione.
1) z 24 grudnia 2015 r. na dzień 23 grudnia 2015 r.
2) z 31 grudnia 2015 r. na dzień 30 grudnia 2015 r.