WÓJT GMINY JEDWABNO

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 18 listopada 2015 r. o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Chcesz uzyskać dofinansowanie na zakup pompy ciepła, źródła ciepła opalanego biomasą, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i mikro generacji?
Przyjdź na spotkanie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Szkolenie dotyczy wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument ? linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro instalacji odnawialnych źródeł energii?. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Wójt
(-) Sławomir Ambroziak