W niedzielę 18 października mieszkańcy Rekownicy mieli możliwość uczestniczyć w zorganizowanej przez miejscowe Stowarzyszenie Rekownica wycieczce do Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Wycieczka była dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na początku zwiedzania uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Przyrodnicze prezentujące także dorobek naukowy Stacji. Pani przewodnik opowiedziała tam w niezwykle ciekawy i barwny sposób o hodowli zwierząt (koniki polskie, jelenie, bobry) zarówno w warunkach zamkniętych, jak i wolno żyjących oraz znaczeniu tych zwierząt dla ekosystemów leśnych. Potem zwiedzana była ferma bobrów i wybiegi dla pozostałych zwierząt. Duże wrażenie zwłaszcza na najmłodszych zwiedzających zrobił bezpośredni kontakt z niezwykle płochliwym w warunkach naturalnych bobrem oraz możliwość obejrzenia ostatniego zachowanego na terenie Stacji ,,żubronia”- pamiątkę zarzuconych obecnie prób krzyżowania naszego żubra z bizonem amerykańskim i krową. Można było obejrzeć także koniki polskie i jelenie.

Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum ,,Klasztor Starowierców” w Wojnowie po którym wycieczkę oprowadziła jego właścicielka Pani Ludwikowska. Uczestnicy dowiedzieli się wiele na temat historii powstania Wojnowa i historii Staroobrzędowców, którzy założyli tą i kilka innych miejscowości w okolicy.

Ostatnim punktem naszej wycieczki była Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Oprowadzająca wycieczkę zakonnica opowiedziała  o historii podziału chrześcijaństwa i powstaniu kościoła Prawosławnego. Dla większości  były to rzeczy nowe, toteż uczestnicy słuchali z dużym zainteresowaniem.