Pismem znak: IGR-XI.7160.111.2015 z dnia 24.08.2015 r. (wpływ do Urzędu Gminy – 25.08.2015r.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich Gminach województwa z uwzględnieniem oprócz wskazanych w monitoringu upraw, także upraw kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytków zielonych.

W związku z powyższym producenci rolni proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 6  w godzinach pracy Urzędu.

Poniżej wzór wniosku do pobrania:

Wójt
Sławomir Ambroziak

SKMBT_C220 15082513460-page-0 SKMBT_C220 15082513460-page-1