W dniu 01.07.2015 roku w Waplewie odbył się Festyn kulturalno-sprawnościowy ,,Waplewo 2015??, którego organizatorem było Sołectwo Waplewo. Wydarzenie to zintegrowało lokalną społeczność poprzez różne formy wspólnie spędzanego czasu. Przeprowadzono zawody sportowe oraz konkursy dla dzieci i dorosłych a uczestnikom wręczono nagrody. W dalszym ciągu straż pożarna przeprowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi. Całą zabawę urozmaiciły zespoły muzyczne, pokaz węży oraz występ taneczny młodych talentów. Bez wątpienia festyn przyczynił się do aktywnego spędzania czasu wolnego , zintegrowania mieszkańców Waplewa, także z mieszkańcami innych sołectw oraz promocji sołectwa.

Podczas festynu przeprowadzono następujące konkursy:

– Bieg ze związanymi nogami (rodzic ? dziecko)

– Skoki w workach

– Tor przeszkód (dzieci, rodzic-dziecko)

– Rzut workiem ziemniaków na odległość (miano najsilniejszego chłopa we wsi)

– Przeciąganie liny

Uczestnikom konkursów wręczono nagrody , które stanowiły:

– Artykuły szkolne

– Artykuły biurowe

– Zabawki

– Artykuły sportowe

– Koszulki, czapeczki

– Słodycze

Zorganizowane przedsięwzięcie wpisało się w zadania własne gminy w zakresie kultury i sportu.