Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności  z siedzibą w Jerutkach realizuje obecnie powierzone jej przez Powiat Szczycieński  zadanie publiczne pn. ?TWÓRCY LOKALNI ? PROMOCJA GLOBALNA?, którego celem jest m.in. utworzenie bazy Lokalnych Twórców Kultury Powiatu Szczycieńskiego, a w celu łatwiejszego dostępu do niej nastąpi to poprzez umieszczenie zebranych informacji na  naszej stronie internetowej. Powstająca Baza będzie miała na celu promocję oraz zaprezentowanie działalności lokalnych twórców kultury, szeroko reprezentujących różne jej dziedziny.

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w realizowanym przez nas zadaniu w zakresie udostępnienia  wszelkich informacji dotyczących działalności konkretnych osób-mieszkańców miejscowości na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Pragniemy dotrzeć do tych osób i za ich zgodą i wiedzą w sposób najbardziej reprezentatywny przedstawić ich jako potencjał kulturalny naszego regionu.

Prosimy zatem o pomoc w rozpropagowaniu naszej idei i  pomysłu, z korzyścią dla twórców i lokalnych społeczności.

Kontakt:

Fundacja Kreolia-Kraina Kreatywności

Jerutki 81, 12-140 Świętajno

tel. 604 801 551; e-mail: [email protected]