Dzień Kobiet w GOKu, 07.03.2015 rok

Dzień Kobiet w GOKu, 07.03.2015 rok

Dowody Osobiste - Informacje Ogólne od 01.03.2015 roku

Dowody Osobiste – Informacje Ogólne od 01.03.2015 roku

O dnia 01.03.2015 uległy zmianie przepisy dotyczące dowodów osobistych, wzory formularzy oraz wzór samego dowody osobistego. Pełna treść informacji pod adresem: https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Dowod-osobisty-Informacje-Ogolne.html Aktualne wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dział „Procedury załatwiania spraw”. Kontakt – informacja w sprawie dowodów osobistych: Urząd Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno (pokój nr...
Informacja Wójta Gminy Jedwabno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Jedwabno w roku 2015

Informacja Wójta Gminy Jedwabno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Jedwabno w roku 2015

Informacja Wójta Gminy Jedwabno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Jedwabno w roku 2015 Wymagane dokumenty: 1.Wniosek 2. Załączniki: a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem). b) Dokument...
Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jedwabno w sezonie zimowym 2014/2015

Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jedwabno w sezonie zimowym 2014/2015

Załączniki Utrzymanie dróg na terenie Gminy Jedwabno w sezonie zimowym 2014/2015 [258.2 KiB]
Informacja o dotacjach na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Informacja o dotacjach na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

W związku z realizacją Uchwały Nr XLIII/297/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielana dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przypominam o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy w Jedwabnie na ww. zadanie. Jednocześnie informuję, iż wybór...
Najnowsze:
Wybór ofert w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

Wybór ofert w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

ZAŁĄCZNIKI  Komunikat-wybor-ofert-2015 [98.5 KiB]  Zarzadzenie-wybor-ofert-2015 [95.9 KiB]
Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Pełna informacja w załączonym pliku: 1) obowiazek-przyłacza.pdf
Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, rolników

Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, rolników

Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o rozdystrybuowanie poniższej informacji wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz spółdzielni...
Walka o szczyt Ligi

Walka o szczyt Ligi

WALKA O SZCZYT LIGI ROZPOCZĘTA   W sobotę rozegrano kolejne mecze ligowe. Walka o szczyt ligi rozgorzała na dobre do ostatniego...
Drużynowy Turniej Szachowy, 01.03.2015

Drużynowy Turniej Szachowy, 01.03.2015

W dniu 01 marca 2015 r. w Hali Sportowej w Jedwabnie rozegrano pierwszy, po wielu latach, drużynowy turniej szachowy. Grupa...
Obwieszczenie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Obwieszczenie – Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

ZAŁĄCZNIKI  Obwieszczenie – opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski [563 KiB]
Kreatywnie dla malucha, GOK

Kreatywnie dla malucha, GOK

W Gminnym Ośrodku Kultury w każdy czwartek odbywają się, cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci , zajęcia KREATYWNIE DLA MALUCHA. Podczas...
Aktywnie w Burdagu

Aktywnie w Burdagu

W świetlicy w Burdągu odbywają się zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych. Dzieci uczestniczą w zajęciach połączonych z elementami tańca,...
Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2015 rok

Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2015 rok

W niedzielę 01.03.2015 roku w Piduniu koło Pomnika Bratobójczej Potyczki miał miejsce start Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg...
Harmonogram odczytu wodomierzy – Marzec 2015

Harmonogram odczytu wodomierzy – Marzec 2015

Spotkanie Przedsiębiorców z Wójtem Gminy Jedwabno, 25.02.2015

Spotkanie Przedsiębiorców z Wójtem Gminy Jedwabno, 25.02.2015

Dnia 25.02.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Wójtem Gminy Jedwabno. Tematyką spotkania było:...
Jedwabno - Zebranie Wiejskie 4 Marca 2015 godz 19:00

Jedwabno – Zebranie Wiejskie 4 Marca 2015 godz 19:00

Zapraszamy mieszkańców Jedwabna na zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie o godzinie...

Gmina Jedwabno
WAŻNE
Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

W związku z roczną inwentaryzacją należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków prosimy o uregulowanie zaległości do dnia 31.01.2015r.
Po 31.01.2015r. w stosunku do nieopłaconych należności zostanie wdrożone postępowanie windykacyjne.
W przypadku pytań czy wątpliwości proszę się kontaktować z Panią Julitą Wyszyńską tel. 89 6213045 wew. 21.

Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak